Bericht aan de gemeente Rotterdam

Beste leden,

Naar aanleiding van meerdere gesprekken met de gemeente over onder andere onze goed georganiseerde vorm van buurtpreventie, de aanvraag van middelen en borden, hebben wij gemeend onderstaande bericht aan de verantwoordelijke ambtenaar en wethouder van de gemeente Rotterdam te versturen. Aangezien wij dit namens buurtpreventie Nesselande hebben gedaan, plaatsen wij deze brief ook ter kennisgeving voor alle leden.

Met vriendelijke groet

Team Buurtpreventie Nesselande

———- Doorgestuurd bericht ———-
Van: Buurtpreventie Nesselande
Datum: 30 juni 2016 21:46
Onderwerp: Re: Buurtpreventie Nesselande
Aan: (XXX), (XXX), (XXX)

Beste XXX (XXX en XXX),

Hartelijk dank wederom voor je reactie. Ik heb de mail inmiddels ook besproken met de andere coördinatoren van Buurtpreventie Nesselande.

Als reactie op je opmerking over de portofoons en je vraag over onze wijze van aanpak, wil ik je allereerst wijzen op ons gesprek van dinsdag 31 mei 2016. Tijdens dit gesprek, waarbij ook XXX aanwezig was, hebben wij zeer uitvoerig met elkaar gesproken over Buurtpreventie Nesselande. Na dit gesprek was ik in de veronderstelling dat alle vragen over Buurtpreventie Nesselande, waaronder over de wijze van organisatie en onze aanpak op straat, beantwoord waren. Jullie hebben dit beide daar ook beaamd.

Inmiddels bestaat bij ons de indruk dat de gemeente Rotterdam, door jou en XXX vertegenwoordigd, ons als Buurtpreventie Nesselande niet voldoende serieus neemt. In ieder geval dat onze vorm van organisatie ter discussie staat als buurtpreventie(netwerk). Dit betreuren wij enorm. Te meer, omdat wij na 2 jaar een enorm stabiel netwerk hebben opgebouwd dat zorgt voor de veiligheid, leefbaarheid en sociale cohesie. Zoals bij jullie bekend hebben wij inmiddels een zeer positieve bijdrage geleverd aan voorgaande punten en initiëren wij project na project om te blijven ontwikkelen richting de toekomst. Ons netwerk groeit iedere week en inmiddels zijn bijna 1400 bewoners en ondernemers aangesloten.

Graag willen wij nogmaals met klem benadrukken dat het gebruik van portofoons bij onze vorm van organisatie een enorme meerwaarde heeft. Het is voor ons een must om met portofoons te werken om hiermee onder andere de veiligheid van al onze leden beter te kunnen waarborgen. We hebben hiervoor de nodige redenen ter onderbouwing voorgelegd tijdens het gesprek van 31 mei. Het staat ons inziens ook compleet los van een eventueel advies van- dan wel oordeel vanuit de politie, aangezien zij geen gebruik maken van onze portofoons en wij geen gebruik maken van het C2000 netwerk. Het bijt elkaar niet. Graag verwijzen we ook nogmaals naar de andere buurtpreventienetwerken die door de gemeente Rotterdam gefaciliteerde portofoons gebruiken (bijvoorbeeld in Kralingseveer).

Wij staan versteld van je vraag aangaande onze wijze van organisatie / het lopen van rondes door de wijk. Wij hebben zowel jou als XXX reeds meerdere mails met informatie hierover verstuurd en ook tijdens ons gesprek is hier zeer uitgebreid bij stilgestaan. Veel duidelijker kunnen we het niet maken en zoals hierboven ook al aangegeven had ik niet de illusie dat er nog open eindjes waren. Je stelt nu echter wederom dezelfde vragen als eerder in de mail en tijdens het genoemde gesprek. Wij krijgen hierdoor een naar gevoel en voelen ons niet serieus genomen.

Met deze mail maken we gelijk ook van de gelegenheid gebruik om nogmaals de aandacht te vragen voor buurtpreventieborden in de wijk. Zoals tijdens het gesprek van 31 mei aangegeven zouden wij een overzicht aanleveren / locaties aanwijzen voor het plaatsen van borden. Inmiddels hebben wij een dergelijk overzicht opgesteld. Je treft deze in de bijlage van deze mail. Tevens hebben we een voorbeeld voor een bord bijgesloten. Onze voorkeur gaat uiteraard uit naar een persoonlijk bord. Wij maken ons hierbij echter nog wel zorgen over het feit dat je tijdens het gesprek aangaf dat het budget voor buurtpreventieborden op was. Wij gaan er vanuit dat de enkele borden uit ons overzicht nog mogelijk zouden moeten zijn. Daarbij heb je aangegeven dat dhr. Eerdmans graag nog een bord zou willen plaatsen met de nodige media-aandacht. Bij deze nodigen wij de wethouder dan ook van harte uit om dit in de wijk Nesselande te doen.

Wij hebben de sterke hoop dat het (tijdelijke) besluit over de portofoons wordt teruggedraaid. Wij hebben ons inziens meer dan gemotiveerd aangegeven waarom wij deze hard nodig hebben. Verder gaan we er van uit dat we ons niet steeds hoeven te verdedigen en ook niet steeds exact dezelfde vragen dienen te beantwoorden. Tevens zien we een positief bericht over het plaatsen van borden, al dan niet door de wethouder, graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens alle 1400- leden van Buurtpreventie Nesselande,

Alexander, Toni, Yardenah, Auke & Joost

Related posts

Leave a Comment