Wat doet Buurtpreventie Nesselande?

buurtprevNesselande is de meest veilige wijk van Rotterdam. Het buurtpreventieteam bestaat uit bewoners die zich vrijwillig inzetten om deze mooie wijk nog veiliger te maken en ook zo veilig te houden

Hieronder veelgestelde vragen over Buurtpreventie Nesselande.
Heb je een andere vraag? mail naar info@buurtpreventienesselande.nl

Zie deze pagina van de politie: Wijkagenten Nesselande

De wijkagenten zijn alleen bereikbaar via 0900-8844 of via het contactformulier.

Voor Nesselande Zuid (Zuid van Wollefoppenweg) is de wijkagent Henny Rigters.

Voor Nesselande Noord (Noord van Wollefoppenweg) is de wijkagent: Arco Keijzer

Jacques Lems was als Wijkagent Expert tot begin 2022 verantwoordelijk voor ‘beheer badplaats’ en is inmiddels vervangen door een collega.

Niet 🙂

Buurtpreventie Nesselande bestaat uit vrijwilligers en heeft geen stichting of bankrekening oid. Het buurtpreventieteam heeft geen inkomsten en dus ook geen financiën voor de aanschaf van bepaalde zaken.

De gemeente steunt de buurtpreventieteams in Rotterdam met bepaalde materialen zoals jassen, zaklampen, portofoons en flyers die via de gemeente worden aangeschaft. Daarnaast biedt de gemeente een aantal trainingen aan zoals Reanimatie.

Het AED netwerk in Nesselande is via crowdfunding tot stand gekomen met behulp van bewoners in Nesselande.
Onderhoud wordt uit eigen zak betaald door de eigenaar van de AED.

Nee, na installatie van Telegram staan de instellingen in principe goed om Telegram te kunnen gebruiken voor Buurtpreventie. Eventueel kun je onder instellingen > privacy en veiligheid naar wens nog zaken aanpassen.

Hoe zit het met mijn telefoonnummer?
Je telefoonnummer is standaard alleen zichtbaar voor groepsleden die je telefoonnummer al in hun contacten hebben staan. De rest van de groepsleden kunnen je telefoonnummer niet zien.

Kan ik toegevoegd worden aan groepen?
Laat je privacy instelling dat anderen je mogen toevoegen aan groepen aan staan. Als je deze instelling op ‘Contacten’ zet dan kan het buurtpreventieteam je niet meer toevoegen aan groepen. Als je eenmaal toegevoegd bent aan de juiste groepen dan zou je deze instelling eventueel kunnen aanpassen naar ‘Contacten’. Mocht je aan een andere groep toegevoegd moeten worden door het buurtpreventieteam dan moet je deze instelling eerst weer terugzetten op iedereen.

Kan iedereen zien dat ik online ben geweest?
Standaard kan iedereen in de groep zien wanneer je voor het laatst online bent geweest op Telegram. Dit kun je ook aanpassen naar ‘Contacten’ of ‘Niemand’. Voor buurtpreventie is het wel prettig om te kunnen zien of iemand online is geweest maar voor de werking maakt het verder niet uit.

Moet ik een profielfoto toevoegen?
Voor de medebewoners in je groep en het buurtpreventieteam is het wel prettig om een foto bij een naam te hebben zodat je beter herkenbaar bent als er iets aan de hand is. Dit is echter niet noodzakelijk. Als je een profielfoto upload dan is die standaard zichtbaar voor iedereen in de groep. Dit kun je eventueel aanpassen naar ‘contacten’.

Standaard staan de instellingen van Telegram na installatie als volgt ingesteld:

Voor de privacy van de bewoners. In WhatsApp is je telefoonnummer zichtbaar voor anderen in de groep. Dat is met de grote groepen (totaal 1400 bewoners in 8 groepen) in Nesselande niet wenselijk aangezien je niet iedereen persoonlijk kent in je groep. In telegram is je telefoonnummer standaard niet zichtbaar voor anderen (tenzij iemand je telefoonnummer al in zijn contacten had staan).

Daarnaast heeft Telegram een groot aantal andere voordelen als het gaat om het beheren en configureren van groepen. Denk aan het verwijderen van ongewenste berichten of het blokkeren van gebruikers die zich niet aan de regels houden. De groepsinstellingen en foto kunnen ook niet door iedereen gewijzigd worden. Er kunnen berichten vastgezet worden door beheerders. Er kunnen uitnodigingslinks verstuurd worden die ook weer verlopen en nog veel meer opties die het beheer van de groepen makkelijker maakt en verkeerd gebruik voorkomt.

Ook is het mogelijk om bij Telegram een desktop app te gebruiken (die in tegenstelling tot WhatsApp gebruikt kan worden zonder directe link met je telefoon, die op dat moment verbinding met internet moet hebben).

Buurtpreventie Nesselande is ook betrokken geweest bij de totstandkoming van de veiligebuurt app maar die app geeft niet de beheermogelijkheden die Telegram wel heeft.

Voor klein (straat)groepen is WhatsApp of Veiligebuurt App dus prima te gebruiken maar niet voor de schaalgrootte waarin Buurtpreventie in Nesselande wordt gebruikt.

Mocht je hier nog vragen over hebben of meer toelichting willen, laat het weten op info@buurtpreventienesselande.nl en je krijgt direct persoonlijk antwoord.

Nesselande is de meest veilige wijk van Rotterdam. Het buurtpreventieteam bestaat uit bewoners die zich vrijwillig inzetten om deze mooie wijk nog veiliger te maken en ook zo veilig te houden. Dit doen we samen met alle bewoners die deel nemen aan de bewonersgroepen en winkeliers in de winkeliersgroep. Dit bij elkaar vond het buurtpreventienetwerk.

Het BPN Team bestaat uit zes coordinatoren die verspreid over de wijk wonen en meerdere keren per dag contact hebben met elkaar over lopende zaken in de wijk. Dit kunnen incidenten zijn die worden gemeld via de verschillende kanalen zoals bijvoorbeeld verdachte personen of overlast maar ook eenvoudige zaken zoals gevonden voorwerpen of dieren of een auto die met open ramen geparkeerd staat. Ook wordt actief gemonitord op EHBO en reanimatie meldingen in de wijk. Voor dit laatste is een netwerk van burgerhulpverleners en AED’s actief in de wijk.

Afhankelijk van het type melding wordt er of digitaal een oplossing gezocht, worden bewoners of andere doelgroepen ingeschakeld, gaat het team zelf naar de betreffende plek of wordt de politie of andere instanties ingeschakeld.  Daarnaast wordt er aan ‘lopende buurtpreventie’ gedaan waarbij preventief zaken gesignaleerd worden in de wijk. Hierbij moet je denken aan bijv. ladders die los in een tuin liggen of defecte straatverlichting. Het buurtpreventieteam steunt ook de werkgroep ‘groen Nesselande’ die actief zwerfafval opruimen in de wijk. Schoon, heel en veilig gaan namelijk hand in hand!

Het buurtpreventieteam maakt gebruik van zo’n 25 App groepen waaronder 8 bewonersgroepen met in totaal zo’n 1400 bewoners uit Nesselande. Om te voorkomen dat er irritaties ontstaan in de groepen, omdat de een vind dat iets wel gemeld mag worden en de ander niet zijn er in overleg met de gemeente Rotterdam, de buurtpreventieteams in Rotterdam en de politie duidelijke afspraken gemaakt voor het gebruik van de App groepen. Deze groepen worden echt alleen gebruikt voor noodgevallen en verdachte situaties die op dat moment spelen en waar de inzet van buurtbewoners nodig/handig is. Bel in dit soort situaties ook altijd eerst 112. Uiteraard kunnen alle andere berichten altijd via een privebericht naar een coördinator worden gestuurd zodat die kan kijken wat een handige oplossing is.

Spelregels lezen

1 belang: een veilig Nesselande

We zien soms ook de verhalen over mogelijke politieke belangen in de wijk en de mogelijke rol van buurtpreventie hierin. Voor de volledigheid: Buurtpreventie Nesselande bestaat uit vrijwilligers en zet zich maximaal in voor de veiligheid in de wijk en heeft geen politiek belang. Het onderwerp ‘veilligheid in Nesselande’ staat soms ook op de agenda van politieke partijen, zoals de VVD in Rotterdam en leefbaar Rotterdam. Waar mogelijk wordt op specifieke onderwerpen (bijv verkeersveiligheid of overlast) de hulp van de politiek gezocht maar altijd in het belang van Nesselande en nooit vanuit een politiek belang. Daarnaast heeft het team ook geen enkel commercieel belang bij de berichtgeving.

Het klopt dat uit onderzoek blijkt dat het veiligheidsgevoel door sommige mensen negatief wordt beïnvloed door berichtgeving van incidenten, overlast etc. in een wijk. Veel mensen horen dit liever niet zodat ze het gevoel hebben dat er niets gebeurt. Het op een neutrale manier melden van incidenten en overlast zorgt er echter ook voor dat bewoners alerter zijn en er meer sociale controle is. Daarnaast zorgt de berichtgeving ook voor oplossingen. Dit komt de werkelijke veiligheid ten goede, bewijzen ook de cijfers over Nesselande, waarbij niet alleen is gekeken naar daadwerkelijke incidenten maar ook onderzocht is wat het veiligheidsgevoel onder bewoners is.

De wijk heeft een grote aantrekkingskracht op bezoekers van buiten de wijk vanwege onder andere de ligging, de metro en de recreatiemogelijkheden. Dit gaat meestal goed maar soms zorgt dit voor spanningen in de wijk. Het buurtpreventienetwerk zorgt voor de ogen en oren in de wijk en het buurtpreventieteam voor de coordinatie van die signalen. De afgelopen jaren heeft de gestructureerde aanpak van Buurtpreventie Nesselande zich al goed bewezen en is de aanpak in Nesselande als voorbeeld gebruikt voor andere buurtpreventienetwerken binnen en buiten Rotterdam. 

De gemeente Rotterdam steunt de buurtpreventieteams met materiaal en traininigen. Daarnaast vindt er afstemming plaats over hoe de gemeente kan helpen bij buurtpreventie in de wijken.

Het buurtpreventieteam staat in contact met de wijkagenten en de ketenpartners voor het strand. Incidenten in de wijk moeten echter altijd door bewoners zelf bij 112 of 0900-8844 (politie, geen spoed) gemeld worden. Waar nodig bespreekt het  buurtpreventieteam langlopende zaken zoals overlast of veilligheid met de wijkagenten of andere instanties zoals handhaving, gemeente, winkeliersvereniging etc.