Regels voor de Buurtpreventie Nesselande App

We vragen je vriendelijk om onderstaande regels en tips goed door te lezen aangezien deze belangrijk zijn voor de juiste werking van de app.

Doel van de app:
Momenteel hebben we reeds 1400+ leden (bewoners en ondernemers), verdeeld over 10 actieve groepen. Met elkaar hebben we al een zinvolle bijdrage geleverd bij verscheidene incidenten als verdachte situaties, verstoren van diefstallen en inbraken en vermissingen in de wijk. De politie vraagt geregeld om het inzetten van de app in de wijk aangezien de meerwaarde inmiddels bewezen is. Op de achtergrond wordt door de coördinatoren informatie over verdachte situaties uitgewisseld met politie, gemeente, strandwacht en omliggende buurtpreventienetwerken.

BELANGRIJKE REGELS:

1) BELANGRIJK (!): Veiligheid gaat voor alles.
Dit betekent dat we nooit alleen de straat op gaan. Buurtpreventie verricht geen politiewerk. Wij vormen de extra ogen en oren die (op verzoek) politiewerk kunnen ondersteunen.

2) De app is géén chatbox.
De berichten in de groepsapp moeten echt alleen gaan over (vermoedens van) onveilige / verdachte situaties die op dat moment aan de gang zijn. Een onderbuikgevoel is al voldoende.

  • Het achteraf melden van inbraken, diefstal etc. of algemene berichten kan via een privebericht aan een beheerder of via de facebookpagina https://www.facebook.com/buurtpreventienesselande
  • Gevonden/verloren voorwerpen/dieren horen niet thuis in de groep! Deze kun je kwijt op een aparte Facebookpagina van Buurtpreventie Nesselande. https://www.facebook.com/Gevondenverlorennesselande
  • Indien een melding wordt afgesloten door een beheerder dan niet meer reageren in de groep tenzij dringend of via een privebericht naar een beheerder.

2) Gebruik de mogelijkheden van de buurtpreventie App alleen waar deze voor bedoeld zijn.

  • Géén onderling contact tenzij het gaat over een lopende melding of met een beheerder;
  • Géén privé-berichten in de groep;
  • Geen discussies over de regels in de groep;
  • Stuur korte duidelijke berichten en denk aan je taalgebruik (geen vloeken, etc.).

3) We spelen bij meldingen nooit eigen rechter en we overtreden zelf geen regels.

4) Wil je mensen uit Nesselande toegevoegd hebben (hoe meer hoe effectiever), dan kunnen ze zich aanmelden via www.buurtpreventienesselande.nl

  • Zelf toevoegen is niet mogelijk omdat nieuwe leden mogelijk in een andere groep horen.
  • Wijzigingen kunnen ook via bovenstaande site wordt doorgegeven via een apart wijzigingsformulier

TIPS TIJDENS EEN MELDING:

1) Geef nadat iemand een melding heeft gedaan via de app aan dat je komt door kort “ik kom eraan” te melden. Dat sterkt de melder, maar ook anderen die eventueel ook buiten zijn. Gewoon voor ieders veiligheid, zodat we weten wie er mee doet.

2) Meld het als je de politie belt. Daarmee voorkomen we dat meerdere mensen tegelijk de politie bellen. Bel in dit soort verdachte situaties gewoon 112. Voel geen drempel, daar is het nummer ook voor. Dit soort verdachte situaties hebben prioriteit bij de politie. Geef bij de meldkamer van de politie ook altijd aan dat we als buurt ook naar buiten gaan. Ook weer voor de eigen veiligheid.

3) Probeer, als je iets onderneemt, dit zoveel mogelijk in tweetallen te doen. Eigen veiligheid altijd eerst. Bel opnieuw 112 zodra je de verdachten in beeld hebt / houdt.

4) Meld ook een signalement (geslacht, huidskleur, lengte, kleding, etc);

5) Denk ook aan voertuigen: kleur, kenteken (!), merk, type;

6) Meld de richting waar een verdacht persoon zich naar begeeft en hoe (bijvoorbeeld lopend, op de fiets, met een auto, etc.).

7) Je kunt je eigen locatie via de app doorgeven aan de groep. Klik hiervoor op de paperclip en dan op “locatie”.

Alvast bedankt voor het juiste gebruik! Mocht er iets niet duidelijk zijn stuur dan een privebericht naar een coördinator.

Met vriendelijke groet,

Team Buurtpreventie Nesselande