Een volle ondergrondse container: irritant, maar wat kun je er zelf aan doen?

Gemeente en politieke partijen als o.a. VVD en Leefbaar Rotterdam zijn continu op zoek naar oplossingen om het afvalprobleem de baas te blijven in Rotterdam.Het restafval neemt toe en door het thuiswerken ook de hoeveelheid verpakkingsmateriaal. In combinatie met afvaltoeristen uit randgemeenten en stijgende kosten voor afvalverbranding zal dit de komende jaren een steeds grotere uitdaging gaan worden. De gemeente probeert met o.a. sensors, controles en vraaggestuurd ophalen beter in te spelen op volle containers maar ook bewoners zullen hun steentje moeten bijdragen. Wat kun je er zelf aan doen?…

Lees meer